Kitano Tenmangu, Kinkakuji, Hiei-zan, Daigoji and Kami-daigoji