Thank you for your patience while we retrieve your images.

Kitano Tenmangu, Kinkakuji, Hiei-zan, Daigoji and Kami-daigoji